messager

เทศบาลตำบล
เวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย

 
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
sentiment_very_satisfied ภาพกิจกรรม
date_range จดหมายข่าว
account_box เกี่ยวกับสภาเทศบาลฯ
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
cast ประกาศราคากลาง-RSS
cast ประกาศเชิญชวน-RSS
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
developer_board สื่อประชาสัมพันธ์
folder กฎหมายและระเบียบที่สำคัญ
cloud_circle ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา
folder สื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
folder ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน
folder ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
folder ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ ประจำปี 2566 (ITA)
folder ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA

สถิติ sitemap
วันนี้ 4
เดือนนี้3,820
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)93,686
ทั้งหมด 280,000

sentiment_very_satisfied ภาพกิจกรรม
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล[3 มิถุนายน 2567]
พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พิธีถวายพระพรชัยมงคล[31 พฤษภาคม 2567]
จิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี[31 พฤษภาคม 2567]
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 [31 พฤษภาคม 2567]
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี[29 พฤษภาคม 2567]
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และแผ่นรองซับการขับถ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567[29 พฤษภาคม 2567]
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ 11 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย[17 พฤษภาคม 2567]
โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรดูแลสุขภาพในชุมชน หมู่ที่ 6[17 พฤษภาคม 2567]
ร่วมกิจกรรมปล่อยขบวนรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ประจำปี 2567[20 มีนาคม 2567]
ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567[18 มีนาคม 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 1 - 10 (ทั้งหมด 372 รายการ)
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
เบอร์โทร : 081-3664111
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
เบอร์โทร : 081-3664111
นายการวิระ อ่อนศรี
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 0973619152
นายการวิระ อ่อนศรี
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 0973619152
Facebook
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

× เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า