messager

เทศบาลตำบล
เวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย

 
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย


สถิติ sitemap
วันนี้ 259
เดือนนี้3,820
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)93,686
ทั้งหมด 280,000

folder คำสั่ง การมอบอำนาจ
คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ที่ 450/2565 เรื่อง นายกเทศมนตรีมอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งหรือปฏิบัติราชการ ให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล เป็นผู้ปฏิบัติราช poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146 |
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เรื่อง นายกเทศมนตรีมอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งหรือปฏิบัติราชการ ให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120 |
คำสั่ง เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า ให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนในการบริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 283 |
ประกาศ เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า ให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนในการบริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 257 |
คำสั่ง เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรี ให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 277 |
ประกาศ เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า ให้รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้าปฏิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 249 |
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
เบอร์โทร : 081-3664111
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
เบอร์โทร : 081-3664111
นายการวิระ อ่อนศรี
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 0973619152
นายการวิระ อ่อนศรี
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 0973619152
Facebook
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

× เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า