เทศบาลตำบล
เวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย

 
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย


สถิติ sitemap
วันนี้ 247
เดือนนี้11,534
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)111,823
ทั้งหมด 280,000

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การกำหนดพื้นที่ผ่อนผันการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ศศิธร | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการยกร่างเทศบัญญัติ ที่มีผลกระทบต่อสาธารณชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2566 | โดย : ศศิธร | เปิดอ่าน : 31 |
find_in_page ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file แจ้งรายงานผลการทดสอบน้ำประปา หมู่ที่ 10 ชุมชนศรีเวียงทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file แจ้งรายงานผลการทดสอบน้ำประปา หมู่ที่ 6 ชุมชนบ้านกู่ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file แจ้งรายงานผลการทดสอบน้ำประปา หมู่ที่ 3 ชุมชนเวียงสาม poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file แจ้งรายงานผลการทดสอบน้ำประปา หมู่ที่ 2 ชุมชนในเวียง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file แจ้งรายงานผลการทดสอบน้ำประปา หมู่ที่ 1 ชุมชนหัวเวียง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำโขงเหนือ ครั้งที่ ๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับลงทะเบียนแสดงตนในการร่วมการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200 |
insert_drive_file ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file ระเบียบสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอ ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เรื่อง ระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอ ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file การใช้เทคโนโลยีเป็นอุปกรณ์เครื่องอ่านบัตร smart card reader เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : กษมา | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2565 | โดย : ศศิธร | เปิดอ่าน : 16 |
photo สาระน่ารู้ เรื่อง ป้ายที่ไม่สามารถติดตั้งบนพื้นที่สาธารณะได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
1 - 20 (ทั้งหมด 117 รายการ) 1 2 3 4 5 6
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
เบอร์โทร : 081-3664111
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
เบอร์โทร : 081-3664111
นายการวิระ อ่อนศรี
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 0973619152
นายการวิระ อ่อนศรี
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 0973619152
Facebook
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่