messager

เทศบาลตำบล
เวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย

 
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย


สถิติ sitemap
วันนี้ 273
เดือนนี้3,820
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)93,686
ทั้งหมด 280,000

folder การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง สำนักปลัด-กองคลัง ปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : ศศิธร | เปิดอ่าน : 34 |
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : ศศิธร | เปิดอ่าน : 38 |
รายงานผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยง ปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : ศศิธร | เปิดอ่าน : 37 |
การรายงานผลการประเมินความเสี่ยง พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : ตรวจสอบภายใน | เปิดอ่าน : 148 |
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : ตรวจสอบภายใน | เปิดอ่าน : 141 |
แผนบริหารความต่อเนื่องประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 456 |
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
เบอร์โทร : 081-3664111
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
เบอร์โทร : 081-3664111
นายการวิระ อ่อนศรี
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 0973619152
นายการวิระ อ่อนศรี
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 0973619152
Facebook
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

× เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า