เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เลขที่ 555 หมู่ 10 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170 โทร. 053-781665

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 363
folder คำสั่ง แบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ที่ 613/๒๕64 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองสารณสุขและสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ที่ 614/๒๕๖4 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง กองการศึก poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ที่ 610/๒๕64 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง สำนักปลั poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ที่ 612/๒๕64 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง กองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ที่ 611/๒๕64 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง กองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ที่ 615 / ๒๕64 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เทศบาลต poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
Facebook