เทศบาลตำบล
เวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย

 
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย


สถิติ sitemap
วันนี้ 255
เดือนนี้11,534
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)111,823
ทั้งหมด 280,000

folder งบแสดงฐานะการเงิน
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาส4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน (ไตรมาส3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน (ไตรมาส2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน (ไตรมาส1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 175 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน (ไตรมาส4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 76 |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาส3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 92 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 149 |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงาน(ไตรมาส1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 208 |
insert_drive_file ประกาศ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 198 |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาส 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 271 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 324 |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงาน(ไตรมาส1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 351 |
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 378 |
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 411 |
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 438 |
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 442 |
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 452 |
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 442 |
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
เบอร์โทร : 081-3664111
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
เบอร์โทร : 081-3664111
นายการวิระ อ่อนศรี
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 0973619152
นายการวิระ อ่อนศรี
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 0973619152
Facebook
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่