messager

เทศบาลตำบล
เวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย

 
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย


สถิติ sitemap
วันนี้ 266
เดือนนี้3,820
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)93,686
ทั้งหมด 280,000

วัดป่าม่วง ตั้งอยู่เลขที่ 695 บ้านศรีเวียงทอง ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย มีเนื้อที่ที่ตั้งทั้งหมด 5 ไร่ 7 ตารางวา ทิศตะวันออกติดกับถนนซอย 27-1 ทิศใต้ติดกับซอย 27 และลำน้ำห้วยเวียง ทิศตะวันตกติดกับถนนสายเชีงใหม่-เชียงราย ทิศเหนือติดกับบ้านนายบุญชอบ อินเจีย , นายศรีมูล โยนิจ , นายสิงห์ทอง ใจกุณา , นายดำเนิน คำยศ , นางดา ใจกุณา วัดป่าม่วง เริ่มแรกเป็นวัดร้างมาก่อน สภาพบริเวณที่ตั้งวัดเป็นป่ามะม่วง ชาวบ้านบริเวณนั้นจึงเรียกว่า วัดป่าม่วง ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และวัดนี้ได้ทำการบูรณะก่อสร้างขึ้นเมื่อ วันอาคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2506 ซึ่งตรงกับเดือน 5 เหนือ ขึ้น 9 ค่ำ จุลศักราช 1225 วัดป่าม่วง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2513 ปัจจุบันวัดป่าม่วงมี พะครูอนุกิจธรรมโสภณ เป็นเจ้าอาวาส
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
เบอร์โทร : 081-3664111
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
เบอร์โทร : 081-3664111
นายการวิระ อ่อนศรี
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 0973619152
นายการวิระ อ่อนศรี
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 0973619152
Facebook
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

× เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า