เทศบาลตำบล
เวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย

 
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เลขที่ 555 หมู่ 10 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170 โทร. 053-781665การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 1,204
วัดศรีคำเวียง มีชื่อเดิมว่า “ วัดศรีก้ำ ” หรือ “ วัดหลวง ” ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น วัดศรีคำเวียง จนถึงปัจจุบัน ตั้งอยู่เลขที่ 477 หมู่ 2 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ต่อมาปีพุทธศักราช 2472 ได้มีครูบาศรีวิชัย เป็นเก๊า และพ่อเจ้าน้อยสิงห์คำ-แม่เจ้าสุธรรมมา ทาอุปรงค์ ได้ปฏิสังขรขึ้นใหม่จนสืบเนื่องต่อมา วัดศรีคำเวียง มีเนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 71 ตารางวา ทิศเหนือติดลำห้วยเวียง ทิศตะวันออกติดทางสาธารณะ ทิศใต้ติดทางสาธารณะ ทิศตะวันตกติดลำห้วยเวียง ลำดับเจ้าอธิการวัดศรีคำเวียง 1.พระปุ๊ 2.พระดวงดี อิฑวิชโย 3.พระบุญ 4.พระหนุน 5.พระนวล 6.พระอินสม อานนโท 7.พระคำบุญ สุรกโช 8.พระชื่น ปญญาธโร 9.พระบุญเป็ง กภากโร 10.พระเจริญ อคคปณโย 11.พระดวงเนตร ฐิตปุญโย 12.พระครูศิริพุทธิธาดา 13.พระสวัสดิ์ ภฑฑาจาโร พ.ศ. 2546 เจ้าอาวาส - ปัจจุบัน
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
Facebook