messager

เทศบาลตำบล
เวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย

 
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย


สถิติ sitemap
วันนี้ 248
เดือนนี้3,820
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)93,686
ทั้งหมด 280,000

โครงการ 9 ตามรอยบาท ศาสตร์พระราชา warp To Nature เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDGs
รายละเอียด : วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์เดช จิยะพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า ได้มอบหมายให้นายจำเนียร ปริมิตร รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า เข้าร่วมโครงการ 9 ตามรอยบาท ศาสตร์พระราชา warp To Nature เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDGs โดยมีนายบรรจง ขุนเพชร นายอำเภอเวียงป่าเป้า เป็นประธานเปิดโครงการ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เวลา 13.00 น. ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สวนเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Warp to Nature โดยมี พลโท บัญชา ดุริยพันธ์ เป็นวิทยากรในการดูโครงการทั้ง 18 โครงการที่มีอยู่ในสวนเกษตรแห่งนี้
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
เบอร์โทร : 081-3664111
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
เบอร์โทร : 081-3664111
นายการวิระ อ่อนศรี
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 0973619152
นายการวิระ อ่อนศรี
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 0973619152
Facebook
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

× เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า