ระบบออนไลน์
 online
 เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ภาพกิจกรรม
1173
วันที่ 5 ส.ค. 2561 นายนิคม นามเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า ได้กล่าวรายงานการจัดโครงการธรรมะสัญจรต่อพระครูนิวิฐศีลสังวรณ์ เจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้า ประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดป่าม่วง ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (4 ภาพ)
วันที่ 29 ก.ค. 2561 เวลา 09.00 น. นายนิคม นามเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมวันภาษาไทยของโรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า โดยมีกิจกรรมต่างๆเช่น การรณรงค์แต่งตัวย้อนยุคในชุดไทย การแสดงของนักเรียน การแต่งตัวเป็นตัวละครในวรรคดี บรรยยากาศในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานและสาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษาไทย ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า (4 ภาพ)
วันที่ 12 ส.ค. 2561 เวลา 20.00 น. ณ วัดศรีสุพรรณ ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ได้จัดกิจกรรมธรรมะสัญจร ซึ่งตรงกับวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 จึงจัดให้มีพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมีนายนิคม นามเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า เป็นประธาน พร้อมกล่าวสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประเทศไทยมาอย่างยาวนาน และนำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี (6 ภาพ)
วันที่ 28 ก.ค. 2562 เวลา 18.00 น. นายนิคม นามเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม2561 โดยมี นายวิวัฒน์ แจ้งสว่าง นายอำเภอเวียงป่าเป้า เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (7 ภาพ)
วันที่ 26 ก.ค. 2561 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าร่วมกับคณะสงฆ์ คณะศรัทธาพุทธศาสนิกชน ได้จัดโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561 โดยมีนายวิวัฒน์ แจ้งสว่าง นายอำเภอเวียงป่าเป้าเป็นประธานในพิธี มีนายนิคม นามเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้าเป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน ณ วัดศรีสุพรรณ ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (6 ภาพ)
วันที่ 25 ก.ค. 2561 เวลา 14.00 น. พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ได้มีการจัดทบกวนและฝึกฝนการใช้วัสดุอุปกรณ์รวมถึงวิธีการดับเพลิงทุกๆวันพุธในสัปดาห์สุดท้ายของแต่ละเดือน เพื่อให้พร้อมเมื่อเกิดเหตุสถานการณ์จริง ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า (4 ภาพ)
วันที่ 25 ก.ค. 2561 เวลา 10.00 น. นายนิคม นามเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า เป็นประธานในการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อทบทวนแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า (3 ภาพ)
วันที่ 24 ก.ค. 2561 เวลา 09.00 น. มีพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี การทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างพระธาตุดอยเวียงป่าเป้า และพิธีหล่อตู้พระไตรปิฎกนานาชาติ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนพุทธศาสนิกชน อุบาสก อุบาสิกา นักเรียน และนักศึกษาเข้าร่วมในพิธี ณ วัดนาถกรณธรรม (ธ) บวกกลอง ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (7 ภาพ)
วันที่ 13 ก.ค. 2561 เวลา 17.00 น. เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จัดพิธีเปิดโครงการการแข่งขันสตรีทฟุตซอลเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าคัพ ครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรตินายวิวัฒน์ แจ้งสว่าง นายอำเภอเวียงป่าเป้า มีนายนิคม นามเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้าเป็นผู้กล่าวรายงานการจัดการแข่งขัน ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด การแข่งขันในครั้งนี้มีน้องๆเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 12 ทีม และจะแข่งขั้นในวันที่ 13 - 15 ก.ค. 2561 ณ สนามโรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า (6 ภาพ)
วันที่ 11 ก.ค. 2561 จิตอาสาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงพื้นที่บริเวณรอบๆอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ให้ภูมิทัศน์เกิดความสะอาดและน่าดู (3 ภาพ)
วันที่ 10 ก.ค. 2561 เวลา 09.00 น. ศาลแขวงเวียงป่าเป้า จัดโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทขั้นพื้นฐานสำหรับผู้นำชุมชนและเครือข่ายประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ณ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (7 ภาพ)
วันที่ 4 ก.ค. 2561 เวลา 13.00 น. พนักงานจิตอาสาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ร่วมกันช่วยเก็บสิ่งของและรื้อถอนอาคารที่ไฟไหม้เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2561 ณ วัดศรีสุทธาวาส ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (5 ภาพ)
วันที่ 4 ก.ค. 2561 เวลา 16.30 น. นายนิคม นามเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า เป็นประธานในการประชุมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เพื่อปรึกษาหารือเตรียมจัดกิจกรรมแข่งขันฟุตซอล (ระดับเยาวชน) ณ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าเร็วๆนี้ โปรดติดตามข่าวสารได้จากเพจเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า และเพจสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า (3 ภาพ)
วันที่ 4 ก.ค. 2561 เวลา 09.00 น. นายนิคม นามเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า คณะผู้บริหาร และพนักงานจิตอาสาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ร่วมพิธีสวดถอนอาคารที่ไฟไหม้ วัดศรีสุทธาวาส อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (5 ภาพ)
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ (3 ก.ค. 2561) (5 ภาพ)
วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายนิคม นามเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และการเดินสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปณาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า (5 ภาพ)
วันที่ 1 ก.ค. 2561 เวลา 09.00 น. นายนิคม นามเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า กล่าวพบปะน้องๆสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลห้วยสัก จ.เชียงราย ที่มาศึกษาดูงานของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ณ อาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า (4 ภาพ)
วันนี้ 1 กรกฎาคม 2561 เวลาประมาณ 20.10 น.ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ อาคารไม้เก่าของวัดศรีสุทธาวาส เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ได้ออกปฏิบัติหน้าที่ดับเพลิงอาคารหลังไม้ดังกล่าวจนควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามไปอาคารอื่นได้ และมีรถเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของ อปท ในอำเภอเวียงป่าเป้าต่างมาช่วยเหลือดับเพลิง ได้แก่ อบต.เวียง,อบต สันสลี-อบต.บ้านโป่ง ,อบต.ป่างิ้ว-อบต.เวียงกาหลง,อบต.แม่ขะจาน ร่วมถึงหน่วยกู้ภัย เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนและพี่น้องประชาชนที่ร่วมด้วยช่วยกันปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมมา ณ ที่นี้ด้วยครับ (4 ภาพ)
วันที่ 30 มิ.ย. 2561 เวลา 09.00 น. นายนิคม นามเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า เป็นประธานในโครงการก้าวตามรอยเท้าพ่อ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีครอบครัว ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (5 ภาพ)
วันที่ 26 มิ.ย. 2561 เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าได้จัดโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเที่ยงคืน วันเป็งปุ๊ด (ตักบาตรพระอุปคุต) ณ วัดป่าแดง ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (5 ภาพ)
วันที่ 22 มิถุยายน 2561 พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเวียงป่าเป้าประชาร่วมใจ รพ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (9 ภาพ)
21 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00 น. พระครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสํวโร ได้เดินทางมา ณ โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า เพื่อร่วมงานบุญพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเวียงป่าเป้าประชาร่วมใจ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 22 มิ.ย. 2561 โดยมีนายวิวัฒน์ แจ้งสว่าง นายอำเภอเวียงป่าเป้า , นายนิคม นามเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมถึงคณะศรัทธาที่มากราบไหว้ครูบาจำนวนมาก (5 ภาพ)
วันที่ 20 มิ.ย. 2561 เวลา 09.00 น. มีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ที่จบหลักสูตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน (D.A.R.E แห่งประเทศไทย) โดยมี พ.ต.อ.ประหยัด สิงสิน ผกก.สภ.เวียงป่าเป้า เป็นประธานในพิธี และมีวิทยากรครูตำรวจแดร์ รวมถึงนายประธาน เทพสาร ปลัดเทศบาล , หัวหน้าสำนักปลัด และคณะครูร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า (5 ภาพ)
วันที่ 19 มิ.ย. 2561 พ่อค้าแม่ค้าถนนคนเดินเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เข้ามอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนให้กับโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า เพื่อก่อสร้างอาคารประชาร่วมใจ ให้กับนายนิคม นามเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า เพื่อส่งมอบต่อให้กับท่านนายอำเภอและโรงพยาบาลเวียงป่าเป้าลำดับต่อไป (1 ภาพ)
วันที่ 14 มิ.ย. 2561 เวลา 09.00 น. นายนิคม นามเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า เป็นประธานในพิธีไหว้ครูของโรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า โดยได้ทำพิธีเจิมหนังสือเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 และกล่าวให้คำโอวาทแก่นักเรียน ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า (6 ภาพ)
วันที่ 13 มิ.ย. 2561 เวลา 09.00 น. นายนิคม นามเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เพื่อเตรียมจัดโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห่องประชุมสภาฯเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า (2 ภาพ)
วันที่ 9 มิ.ย. 2561 นายนิคม นามเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2561 โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ณ อาคารโรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า (4 ภาพ)
วันที่ 6 มิ.ย. 2561 พนักงานจิตอาสาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ออกปฏิบัติการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกทั่วในเขตเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ในวันที่จะทำการพ่นในหมู่ที่ 10 ชุมชนศรีเวียงทอง และหมุ่ 2 ชุมชนในเวียง ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (4 ภาพ)
วันที่ 5 มิ.ย. 2561 เวลา 09.00 น. นายนิคม นามเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า เป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้นไม้ใบยาและผักพื้นบ้านท้องถิ่นส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สมุนไพรและอาหารในครัวเรือนและดูแลสุขภาพเพื่อสนับสุนนเมืองสมุนไพรจังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า โดยมีผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวนมาก ณ อาคารโรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (5 ภาพ)
วันที่ 5 มิ.ย. 2561 เวลา 09.30 น. นายนิคม นามเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า เป็นประธานในการประชุมสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า โดยมีมติจัด งาน " ตักบาตรเป็งปุ๊ด " วันอังคารที่ 26 (คืนวันพุธที่ 27 มิถุนาคม 2561 ) นี้ ณ วัดป่าแดง มีพระภิกษุสงฆ์ 66 รูป และมีมติจัดงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561 วนวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ วัดศรีสุพรรณ ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (4 ภาพ)
4 มิ.ย.2561 เวลา 09.00 น. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มิ.ย. 2561 ณ ห้องประชุมสภาฯ ทต.เวียงป่าเป้า (4 ภาพ)
31 พ.ค. 2561 นายนิคม นามเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า ร่วมการประชุมไทยนิยม ณ หมู่ 2 ชุมชนในเวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (3 ภาพ)
ประชุมไทยนิยม ม.1 ชุมชนหัวเวียง (4 ภาพ)
วันที่ 17 พ.ค. 2561 นายนิคม นามเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัว ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัว ตามโครงการ ในโครงการปิดทองหลังพระ..ศาสตร์พระราชา ที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวง ร.9 มาใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะการปลูกผักสวนครัว เพื่อเป็นการนำร่องโครงการดีๆให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าต่อไป (3 ภาพ)
โรงเรียนผู้สูงอายุ ทต.เวียงป่าเป้า (15 พ.ค. 2561) (4 ภาพ)
วันที่ 10 พ.ค. 2561 เวลา 17.30 น. เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง ได้ก่อให้เกิดความเสียหายหลายแห่งในเขตเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โดยเฉพาะชุมชนสันติพัฒนา หมู่ที่ 11 และชุมชนบ้านกู่ หมู่ที่ 6 และชุมชนอื่นๆ นายนิคม นามเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า คุณนายดาราทิพย์ ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าเข้าสำรวจพื้นที่และได้ทำการแจกกระเบื้องให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าวอย่างทันท่วงที (4 ภาพ)
10 พ.ค. 2561 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย มอบเงินอุดหนุนโครงการให้สวัสดิการแก่เด็กยากจนในเขตเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า (3 ภาพ)
วันที่ 9 พ.ค. 2561 นายนิคม นามเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า คุณนายดาราทิพย์ ทรงวัฒนา ได้นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ่อทอง จ.ชลบุรี โดยการนำของท่านนายไพบูรณ์ พันธ์สนิท นายกเทศมนตรีตำบลบ่อทอง และคณะ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า (4 ภาพ)
ใส่ผ้าพื้นเมืองม่วง ทุกวันอังคาร (4 ภาพ)
7 พ.ค.2561 เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า นำโดยนายนิคม นามเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า ได้นำตัวแทนจิตอาสาชมรมผู้สูงอายุและพนักงานเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เข้าร่วมกิจกรรมจัดทำเสวียน ณ ที่สนามหน้าศาลากลาง จ.เชียงราย โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการ "อาสาร่วมใจ เชียงรายปลอดขยะ" มีนายวรพจน์ เอี่ยมรักษา ท้องถิ่น จ.เชียงราย นำตัวแทนส่วนราชการต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่ว จ.เชียงราย กลุ่มจิตอาสา กลุ่มประชาชนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประมาณ 1,000 คน กิจกรรมมีการร่วมกันจัดทำเสวียนครอบต้นไม้ทุกต้นบริเวณโดยรอบศาลากลาง จ.เชียงราย และริมฝั่งแม่น้ำกกเพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บกิ่งไม้ใบไม้รวมทั้งขยะเปียกให้เป็นปุ๋ยของต้นไม้ โดยกิจกรรมจะมีการร่วมกันทำเสวียนตลอดระยะเวลา 4 วันต่อไป (4 ภาพ)
3 พ.ค. 2561 เวลา 12.30 น. เกิดเหตุมีคนพลัดตกน้ำ ณ ฝายน้ำล้น บริเวณหลังเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า นายนิคม นามเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า ได้ระดมกำลังพนักงานเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ร่วมบฏิบัติการค้นหาผู้สูญหาย ทราบชื่อว่าคือ นายประยุทธ พรมมาลัย อายุ 41 ปี บ้านเลขที่ 24 หมู่ 3 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย และให้อำนวยความสะดวกให้กับทีมค้นหาจากหน่วยงานต่างๆ เช่น กู้ภัย อสปภ.อัมรินทร์ใต้ , กู้ภัยสยามรวมใจ , แม่ขะจาน , แม่สรวย , เชียงราย , กู้ภัยแสงแก้วโพธิญาณ , นักประดาน้ำสว่างลำปาง , นักประดาน้ำกู้ภัยพร้าว-วังหิน , เจ้าหน้าที่กู้ภัยจาก อปท. ใกล้เคียง อย่างเต็มที่ จากเหตุการณ์ดังกล่าว นายวิวัฒน์ แจ้งสว่าง นายอำเภอเวียงป่าเป้า ได้ลงพื้นที่และให้กำลังใจญาติผู้สูญหาย รวมถึงให้กำลังใจทีมงานทุกท่านทุกหน่วยที่มารวมค้นหาในครั้งนี้ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มที่และสุดความสามารถ ตั้งแต่เวลา 12.30 น. จนถึง 01.00 น. เป็นเวลา 12 กว่าชั่วโมง จึงยุติการค้นหาเนื่องจากสภาพแวดล้อมไม่เอื้องอำนวย และจะทำการค้นหาอีกครั้งในเช้าวันที่ 4 พ.ค. 2561 และในวันที่ 4 พ.ค. 2561 เวลา 10.40 น. ได้รับแจ้งว่ามีคนพบศพผู้สูญห (6 ภาพ)
1 พ.ค. 2561 นายนิคม นามเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า ได้กล่าวปฐมนิเทศให้กับน้องๆนักเรียน นักศึกษา ในโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดเทอม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีรายได้ในช่วงปิดภาคเรียน แบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า (4 ภาพ)
วันที่ 26 เม.ย. 2561 วันนี้วันดี ฤกษ์มงคล นายนิคม นามเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า คุณนายดาราทิพย์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ได้กราบไหว้บูชาขอพรพระพรหม และศาลเจ้าที่ เพื่อเป็นสิริมงคล หลังเทศกาลปี๋ใหม่เมือง 2561 ให้ทุกท่านได้มีความสุขความเจริญ ความรัก ความสามัคคี ทำงานลุล่วงสำเร็จทุกประการ มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุดคือ การบริการประชาชน (3 ภาพ)
30 เม.ย. 2561 นายนิคม นามเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า คุณนายดาราทิพย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ได้เดินทางไปไหว้สา สระเกล้าดำหัวขอพรจาก ศาลเจ้านายเมืองเวียงป่าเป้า ศาลหลักเมืองเวียงป่าเป้า เจ้าเมืองเวียงป่าเป้า 3 พระองค์ผู้สร้างเมืองเวียงป่าเป้า และขุนบวร เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง เพื่อเป็นศิริมงคล และขออราธนาให้สิ่งศักดิ์ทั้งหลายคู่บ้านคู่เมืองให้ปกปักรักษาเมืองเวียงป่าเป้า ประชาชนทุกคนให้อยู่ดีมีสุข (4 ภาพ)
วันที่ 24 เม.ย. 2561 นายนิคม นามเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างจิตอาสาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนา ทำความสะอาด และจัดเตรียมสถานที่ เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2561 (4 ภาพ)
20 เม.ย. 2561 รดน้ำดำหัว นายกนิคม นามเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า และคุณนายดาราทิพย์ นามเสถียร (2 ภาพ)
วันที่ 19 เมษายน 2561 นายนิคม นามเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวนายวิวัฒน์ แจ้งสว่าง นายอำเภอเวียงป่าเป้า และคุณนายแจ่มจันทร์ แจ้งสว่าง นายกกิ่งกาชาดอำเภอเวียงป่าเป้า ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้า และขอพรปีใหม่หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ได้แก่ หัวหน้าศาลแขวงเวียงป่าเป้า ผู้กำกับการ สภ.เวียงป่าเป้า ปลัดอำเภอเวียงป่าเป้า และท้องถิ่นอำเภอเวียงป่าเป้า เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง 2561 (5 ภาพ)
18 เมษายน 2561 นายนิคม นามเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า พร้อมครอบครัว ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรจากนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางจินจณา โอสถธนากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เนื่องเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 และได้รดน้ำดำหัวพระเถรานุเถระของจังหวัดเชียงราย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ปลัดจังหวัดเชียงราย ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (5 ภาพ)
ปี๋ใหม่เมือง เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 2561 (4 ภาพ)
วันที่ 11 เม.ย. 2561 นายนิคม นามเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า คุณนายดาราทิพย์ และพนักงานจิตอาสา รับพรจากท่านมหาอภิชัยฯเจ้าอาวาทวัดป่าแดง ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โดยร่วมกันปลูกหญ้า ทำความสะอาดบริเวณหน้าวัดป่าแดง และได้ทำโครงการเทลานหน้าวัดเพิ่มเติมเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในโอกาสต่างๆ (4 ภาพ)
178 กิจกรรม : 4 หน้า : 1 [2][3] หน้าถัดไป>>
 แนะนำผู้บริหาร
(นายนิคม นามเสถียร)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
 ระบบ online กรมส่งเสริมฯ