ระบบออนไลน์
 online
 เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์
683
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (25 กุมภาพันธ์ 2562) 23
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ วัน เวลา พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย , ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (12 กุมภาพันธ์ 2562) 6
การออกให้บริการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องถที่ และค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2562 (2 มกราคม 2562) 6
การออกให้บริการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องถที่ และค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2561 (16 พฤษภาคม 2561) 8
ขอเชิญร่วมบริจาคทุนทรัพย์เข้ากองทุนผู้สูงอายุ (28 มีนาคม 2561) 39
ประกาศ ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561 ถึง 2564 (6 ธันวาคม 2560) 19
ประกาศ การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปี 2561 (6 ธันวาคม 2560) 66
กรมเจ้าท่าขอประชาสัมพันธ์มาตราการบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชน ในกรณีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ (25 สิงหาคม 2560) 31
กำหนดการออกหน่วยให้บริการจัดเก็บภาษี เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ประจำปี 2560 (14 สิงหาคม 2560) 45
ขอเชิญร่วมประกวดแข่งขันโฟล์คซอง ถนนคนเดิน เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า (16 กุมภาพันธ์ 2560) 15
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต (1 กุมภาพันธ์ 2560) 7
กำหนดการออกหน่วยให้บริการจัดเก็บภาษี เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า (17 มกราคม 2560) 67
กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี (4 มกราคม 2560) 6
รณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 (22 ธันวาคม 2559) 7
ผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) (1 กันยายน 2559) 113
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (23 สิงหาคม 2559) 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานบริหาร ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ทต.เวียงป่าเป้า (16 สิงหาคม 2559) 23
แผ่นพับ เรื่องสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญใหม่ (28 กรกฎาคม 2559) 13
รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายบริหาร ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) (6 กรกฎาคม 2559) 55
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมฟังการประชุมสภาฯ วันที่ 11 ก.ค. 2559 (6 กรกฎาคม 2559) 13
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันมหกรรมสุขภาพ คร้งที่ 8 (29 มิถุนายน 2559) 68
รายชื่อผู้บริจาคผู้ประสบอัคคีภัย ร.ร.พิทักษ์เกียรติวิทยา (รวมเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า+อำเภอเวียงป่าเป้า) วันที่ 24-05-59 (3 มิถุนายน 2559) 22
รายชื่อผู้บริจาคผู้ประสบอัคคีภัย ร.ร.พิทักษ์เกียรติวิทยา (รวมเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า+อำเภอเวียงป่าเป้า) วันที่ 25-05-59 (3 มิถุนายน 2559) 8
รายชื่อผู้บริจาคผู้ประสบอัคคีภัย ร.ร.พิทักษ์เกียรติวิทยา (รวมเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า+อำเภอเวียงป่าเป้า) วันที่ 26-05-59 (3 มิถุนายน 2559) 17
รายชื่อผู้บริจาคผู้ประสบอัคคีภัย ร.ร.พิทักษ์เกียรติวิทยา (รวมเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า+อำเภอเวียงป่าเป้า) วันที่ 27-05-59 (3 มิถุนายน 2559) 8
รายชื่อผู้บริจาคผู้ประสบอัคคีภัย ร.ร.พิทักษ์เกียรติวิทยา (รวมเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า+อำเภอเวียงป่าเป้า) วันที่ 28-05-59 (3 มิถุนายน 2559) 23
รายชื่อผู้บริจาคผู้ประสบอัคคีภัย ร.ร.พิทักษ์เกียรติวิทยา (รวมเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า+อำเภอเวียงป่าเป้า) วันที่ 29-05-59 (3 มิถุนายน 2559) 6
รายชื่อผู้บริจาคผู้ประสบอัคคีภัย ร.ร.พิทักษ์เกียรติวิทยา (รวมเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า+อำเภอเวียงป่าเป้า) วันที่ 30-05-59 (3 มิถุนายน 2559) 9
รายชื่อผู้บริจาคผู้ประสบอัคคีภัย ร.ร.พิทักษ์เกียรติวิทยา (รวมเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า) วันที่ 31-05-59 (3 มิถุนายน 2559) 37
สรุปการบริจาคเงินช่วยเหลือเด็กที่ประสบเพลิงไหม้ โรงเรียนเกียรติพิทักษ์วิทยา อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (2 มิถุนายน 2559) 60
รายชื่อผู้บริจาคสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ เหตุเพลิงไหม้หอพักนักเรียนหญิง โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (28 พฤษภาคม 2559) 15
รายชื่อผู้บริจาคเงินสด (27 พ.ค. 2559) เพื่อช่วยเหลือผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ เหตุเพลิงไหม้หอพักนักเรียนหญิง โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา อ.เวียงป่าเป้า จ (27 พฤษภาคม 2559) 21
รายชื่อผู้บริจาคเงินสด (26 พ.ค. 2559) เพื่อช่วยเหลือผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ เหตุเพลิงไหม้หอพักนักเรียนหญิง โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา อ.เวียงป่าเป้า จ (26 พฤษภาคม 2559) 6
รายชื่อผู้บริจาคเงินสด (25 พ.ค. 2559) เพื่อช่วยเหลือผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ เหตุเพลิงไหม้หอพักนักเรียนหญิง โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา อ.เวียงป่าเป้า จ (25 พฤษภาคม 2559) 49
รายชื่อผู้บริจาคเงินสด (24 พ.ค. 2559) เพื่อช่วยเหลือผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ เหตุเพลิงไหม้หอพักนักเรียนหญิง โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา อ.เวียงป่าเป้า จ (24 พฤษภาคม 2559) 9
รายชื่อผู้บริจาคเงินสด (23 พ.ค. 2559) เพื่อช่วยเหลือผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ เหตุเพลิงไหม้หอพักหญิง โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา อ.เวียงป่าเป้า จ.ชร (23 พฤษภาคม 2559) 63
การออกให้บริการของ สำนักงานประกันสังคม จ.เชียงราย ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 (15 พฤษภาคม 2559) 10
ห้ามเผาป่าหรือเข้าบุกรุกยึดถือครอบครอง พื้นที่ป่าที่เสียหายจากการเกิดไฟป่า (15 พฤษภาคม 2559) 10
การออกให้บริการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมขยะ ประจำปีงบประมาณ 2559 (15 พฤษภาคม 2559) 7
กำหนดการจัดเก็บภาษี (1 มกราคม 2559) 7
ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี (1 มกราคม 2559) 6
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชน (22 ตุลาคม 2558) 13
การจัดเก็บภาษี เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า (1 พฤศจิกายน 2557) 71
พบข้อมูล  43 เรื่อง
 แนะนำผู้บริหาร
(นายนิคม นามเสถียร)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า
 ระบบ online กรมส่งเสริมฯ